Proventum_vit

Menu

Proventum AB

Proventum ingår i en företagsgrupp bestående av ett antal bolag som alla på något sätt är knutna till ägande och förvaltande av fastigheter. Andra bolag inom koncernen är Bellus System AB och Lejdaren AB.

Vi bygger, äger och förvaltar fastigheter. Bolaget startade sin verksamhet Örebro i början på 1990-talet. Man började sin verksamhet genom att själv låta uppföra och förvalta bostäder i Örebro. I början av år 2000 etablerade sig företaget i Haninge kommun genom att själv uppföra bostäder för egen förvaltning i centrala Haninge.

Affärsidé

 • Bygga – Inom nyproduktion arbetar vi för att anskaffa mark, rita och projektera samt utföra enreprenad i egen regi.
   
 • Förvärva – Vi bevakar marknaden för att förvärva fastigheter som passar in i vår förvaltning.
   
 • Förvalta – Vi skall endast förvalta egenägda fastigheter. Dessa skall förvaltas långsiktigt.
   
 • Vision – Proventum ska inom de närmaste åren förstärka sin position och bli ett mer erkänt och etablerat bygg och förvaltningsbolag. 

 • Mission – Proventum ska vårda och utveckla hyreslägenheter som är anpassade efter, och med tanke på framtidens miljö och ekonomi

VÅRA BOSTÄDER

Vi har lägenheter om 1, 2 eller 3 rum och kök.

LEDIGA BOSTÄDER

Här finner du våra aktuella lediga objekt.

INTRESSEANMÄLAN

Skicka in din intresseanmälan redan idag!

FELANMÄLAN

Har det uppkommit fel eller brister i din lägenhet?

Proventum fastigheter AB – Vallagränd 29, 136 39 Handen.

Kontor Örebro: Slussgatan 31, 702 15 ÖREBRO

Copyright Proventum AB 2022