Proventum AB ingår i en företagsgrupp bestående av ett antal bolag som alla på något sätt är knutna till ägande och förvaltande av fastigheter. Andra bolag inom koncernen är Bellus System AB och Lejdaren AB.

Vi bygger, äger och förvaltar fastigheter. Bolaget startade sin verksamhet Örebro i början på 1990-talet. Man började sin verksamhet genom att själv låta uppföra och förvalta bostäder i Örebro. I början av år 2000 etablerade sig företaget i Haninge kommun genom att själv uppföra bostäder för egen förvaltning i centrala Haninge.

Affärsidé – Bygga, förvärva och förvalta egenägda fastigheter.

 • Bygga – Inom nyproduktion arbetar vi för att anskaffa mark, rita och projektera samt utföra enreprenad i egen regi.

   

 • Förvärva – Vi bevakar marknaden för att förvärva fastigheter som passar in i vår förvaltning.

   

 • Förvalta – Vi skall endast förvalta egenägda fastigheter. Dessa skall förvaltas långsiktigt.

   

 • Vision – Proventum ska inom de närmaste åren förstärka sin position och bli ett mer erkänt och etablerat bygg och förvaltningsbolag.

   

 • Mission – Proventum ska vårda och utveckla hyreslägenheter som är anpassade efter, och med tanke på framtidens miljö och ekonomi