Samtycke enligt GDPR (General Data Protection Regulation)

Att värna våra nuvarande, blivande och tidigare hyresgästers integritet är viktigt för oss på PROVENTUM AB. Därför månar vi om att skydda de personuppgifter vi samlar in och att du känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter.

Enligt GDPR måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att behandlas av Proventum AB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Proventum AB  kommer aldrig låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är ofullständiga eller felaktiga har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Vår personuppgiftspolicy finns att läsa i sin helhet på vår hemsida.

Mot bakgrund av den information som Proventum AB nu lämnat samtycker jag, genom att registrera mig, till att Proventum AB får behandla personuppgifter som rör mig i enlighet med vad som framgår ovan.

Tillbaka till intresseanmälan

Söker du lägenhet? Gör en intresseanmälan via vårt webbformulär!

Har det det uppkommit fel eller brister i din bostad. Gör din felanmälan här.

Vad förmedlar vi just nu? Registrera dig idag, kanske har vi något ledigt som passar dina önskemål!

Proventum AB – Stockholm, Vallagränd 29, 136 39 Handen Tel. 08-777 28 10 – Örebro, Salsmästaregatan 50, 702 83 Örebro