Hoppa till innehåll

HYRESGÄSTSIDOR
INFLYTTNING/TILLTRÄDE
Tillträde till lägenheten har du kl. 14.00 samma dag som hyresavtalet börjar gälla. Om den dagen är en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton får du flytta in första vardagen därefter. Innan nycklar får hämtas ut, skall första hyran vara betald. Tag med kvitto, hyreskontrakt och legitimation. Du skall även ha med intyg på gällande hemförsäkring, läs mer nedan. 
Vid inflyttning hämtas nycklar på det lokala bovärdskontoretd vid Vallagränd 29 Handen. Om lägenhetens skick vid tillträdet inte är som förväntat, exempelvis bristande städning eller skador som ej framkommit på besiktningsprotokoll, kontakta oss snarast efter inflytt.

ANTAL PERSONER BOENDE I BOSTADEN.
I ditt avtal finns reglerat hur många ni får bo i bostaden.

ELABONNEMANG
Nästan alla våra lägenheter har separat elmätning och du  måste du själv teckna ett eget abonnemang med Vattenfall innan ni flyttar in i bostaden.

HEMFÖRSÄKRING
Som hyresgäst hos Proventum fastigheter vill vi att du har en gällande hemförsäkring under boendetiden. Om en skada skulle uppstå, antingen oförutsedd eller om du är vållande, samt för att skydda dig ekonomiskt, är detta ett krav hos oss. Innan nycklar får hämtas ut, skall hemförsäkring ha tecknats. Tag med kopia på avtal med försäkringsbolag och legitimation.

BRANDVARNARE
Proventum fastigheter har monterat brandvarnare i samtliga sina lägenheter. Brandvarnare tillhör lägenheten och får inte tas med när du flyttar. Brandvarnaren är utrustad med ett batteri som skall hålla i ca 10 år.
Om något fel uppstår, anmäl felet via länk felanmälan. Vid avflyttning kontrolleras att brandvarnaren finns på plats och att den fungerar.


HYRESINBETALNING
Hyran ska betalas i förskott, senast sista vardagen inför varje kalendermånads utgång. Varje månad skickar vi en hyresavi. Vi skickar inga pappersavier utan du får din hyresavi till din e-postadress. 
Det är viktigt att hyran betalas i tid . Utebliven eller upprepade sena betalningar kan medföra att du förlorar hyresrätten. Tag därför alltid kontakt med oss om du får problem att betala hyran i tid.

ANMÄLA FLYTT SOM STUDENT
Du som flyttar för att studera vid universitet eller högskola ska vara folkbokförd på din studieort. Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, det vill säga där du sover flest nätter. Med en e-legitimation kan du använda Skatteverkets e-tjänst för att göra flyttanmälan, snabbt och enkelt.  Läs mer och gör din flyttanmälan på Skatteverkets webbplats: www.skatteverket.se/studentflyt

ANDRAHANDSUTHYRNING
Du som hyresgäst måste ha bott i din bostad under minst 6 månader för vi ska behandla din ansökan om andrahandsuthyrning. Ansökningshandlingar finner ni här på sidan under hyresgästinfo. Tänk på att lämna in en komplett ansökan med alla dokument för att inte din ansökan ska dra ut på tiden i onödan. Hyr du en studentbostad måste även föreslagen hyresgäst uppfylla studiekravet som gäller för ett studentavtal.
Ditt ansvar vid andrahandsuthyrning.
Vill du hyra ut din bostad i andra hand ska du själv ordna med en tilltänkt andrahandshyresgäst. Den person du tänkt hyra ut din bostad till ska uppfylla samma krav som vi ställer på förstahandshyresgästen. Hyr du en studentbostad ska din hyresgäst även uppfylla kraven på studier vid högskola/univ alt ky/yh utbildning. Du som förstahandshyresgäst ansvarar helt och hållet för bostaden under tiden för andrahandsuthyrningen. Det innebär att du ansvarar för att hyran betalas i tid, att inga störningar förekommer och för ev skador som kan uppstå i bostaden. Ansvaret för hyresinbetalningarna bör därför inte överlämnas till din hyresgäst. Krav på obetalda hyror, störningar i boendet kommer att belasta dig som hyresgäst.

ANSÖKAN OM INTERT BYTE AV BOSTAD (inom Proventum AB)
Vi tar emot ansökningar om önskemål gällande byte av bostad inom Proventum AB. Vi godkänner inga byten av likvärdiga bostäder, dvs vi genomför inte ett byte tex 1a till en annnan 1a. Däremot kan man som hyresgäst ansöka om byte tex till mindre eller större bostad, tex byte 1a till 2a eller större. Vid ansökan om lägenhetsbyte internt försöker vi matcha olika byten i vår interna byteskö. Som befintlig hyresgäst har man  däremot ingen förtur till den ”vanliga” bostadskön utan man får söka som vanligt via intresseanmälan. Vid intresse  av lägenhetsbyte  internt skickas en intresseanmälan in via formulär som ni finner här på sidan, www.proventum.se/intresseanmalan/

ANSÖKAN OM EXTERNT BYTE AV BOSTAD
Vid ansökan om lägenhetsbyte där din bytespart hyr bostad av annan hyresvärd används blanketten lägenhetsbyte som ni finner här på sidan under DOKUMENT.

UPPSÄGNING AV DIN BOSTAD
När du vill flytta ut ur din lägenhet ska den sägas upp. Din uppsägningstid är 3 kalendermånader och räknas från nästkommande månadsskifte.  Lägenheten sägs upp genom att lämna in en skriftlig uppsägning till oss. Det finns en uppsägningsdel på ditt hyresavtal som du skriver under med namn och datum. Skulle du inte ha tillgång till ditt hyresavtal lämnar du enkelt in ett uppsägningsbrev med ditt namn, din adress, en skrivelse om ni önskar säga upp bostaden, samt datum och underskrift. Uppsägningen kan lämnas i brevlådan vid Vallagränd 29 i Haninge alt som en inscannad fil/bra tagen bild via e-post. Inom någon vecka kommer vi att bekräfta din uppsägning tillsammans med information kring kommande besiktningar mm.

FRÅGOR OCH SVAR KRING UPPSÄGNING AV BOSTAD.

Kan jag själv hitta en ny hyresgäst? Nej, vi förmedlar alla våra bostäder själva via vår egen bostadskö. 
Jag har en kompis som vill ta över mitt hyreskontrakt: Vi förmeldar alla våra bostäder själva och vi tillåter således inga övertag av hyreskontrakt.
Jag har tidig inflyttning i min nya bostad, kan jag förkorta uppsägningstiden? Vi skriver alltid nytt avtal på en lägenhet när befintligt avtal juridiskt löper ut (3 kalendermånader efter uppsagt avtal) Nej, vi kan inte korta ner några uppsägningstider. 
Kan jag hyra ut min bostad i andra hand under uppsägningstiden? Andrahandsuthyrning innebär att man ska komma tillbaka till sin bostad efter, tex en kortare tid på annan ort. Nej, det är inte tillåtet att hyra ut sin bostad i andra hand under uppsägningstiden. I vissa fall kan nästkommande hyresäst som vi skrivit avtal med vara intresserad av tidigare inflyttning i bostaden. I det fall kan man komma överrens om en tidigare inflyttning än avtalet säger.